THANG CUỐN Schindler 9300AE

Schindler 9300AE Chiều dài tối đa: 20m với chiều rộng bước là 1000 mm ...

THANG CUỐN Schindler 9700AE

Schindler 9700AE Tối đa chiều cao tầng: 50 m với chiều rộng bước 1000 mm Góc nghiêng: 24,5 /...